MQL nedir?
MQL, “Minimum Miktarda Yağlama” anlamına gelir.
Neden MQL?
MQL sistemleri kullanıcılara verimlilik, yüksek yüzey kalitesi, insan ve çevre sağlığı gibi pek çok fayda sağlamaktadır.
MQL'nin üretkenlik üzerindeki avantajları:
Bilindiği üzere metal veya metal dışı malzemelerin işlenmesinde en önemli konulardan biri kesici takımların aşırı ısınmasını engellemektir. Sürtünme kuvvetleri sonucu açığa çıkan ısı takım üzerinde olumsuz etkiler meydana getirir ve toplam kullanım ömrünün azalmasına neden olur. MQL sistemler diğer sistemlere kıyasla takımın ısınmasını en ekonomik ve verimli şekilde önleyecektir. Yağlayıcı istenilen noktaya doğrudan etki ettiği için daha verimli soğutma yapar. Proses numaralarını konvansiyonel sistemlerle karşılaştırdığımızda; MQL sistemleri aynı zaman diliminde daha yüksek sayılar elde eder. Ayrıca MQL sistemleri takım ömrünü yüzde 40-70'e kadar artırır.
MQL'nin ürün kalitesi üzerindeki avantajları :
MQL sistemler yağ ve basınçlı hava kombinasyonu ile çalışır. Yağlayıcı, özel transfer hortumu vasıtasıyla basınçlı hava ile istenilen noktaya iletilir. Bu durumda basınçlı hava sadece yağlayıcıyı taşımak için çalışmaz, aynı zamanda malzemeden talaşları da uzaklaştırır. Bu nedenle daha temiz ve pürüzsüz yüzey kalitesi sağlar.
MQL'nin insan ve çevre sağlığı üzerindeki avantajları:
MQL sistemlerinde insan ve çevre sağlığına tamamen zararsız bitkisel bazlı yağlar kullanılmaktadır. Yağlayıcıların gerektiği kadar minimum miktarlarda uygulanması için geliştirilmiştir. Bu nedenle, uygulandıktan sonra yağlayıcı kaybolur ve görünür bir kalıntı oluşmaz.