Metal kesme prosesi sırasında kesici ve kesim iş parçası arasındaki ara yüzeyde sürtünme nedeniyle büyük bir ısı artışı meydana gelir. Bu durum, yüzey kalitesi ve takım ömrü ile ilgili sorunları tetikler. Testere bıçağının kesici dişleri kırılabilir, oluşan termal gerilim nedeniyle takım aşınır ve hasarlar kaçınılmaz hale gelir. İş parçasının yüzey pürüzlülüğü ve işleme hassasiyeti de kesim sıcaklığıyla doğrudan ilgilidir. Bütün bu sorunlar, soğutucu işlevi gören kesme sıvıları sayesinde çözülür. Kesme sıvıları, takım ömrünün artırılmasında ve yüzey kalitesinin iyileştirilmesinde önemli rol oynar. İşlem sırasında uygulanan kesme (soğutma) sıvısı, oluşan metal çapaklarının kesim bölgesinden uzaklaştırılmasında ve iş parçası yüzeyinin düzgün olmasında etkilidir.

HSS Testerelerde Soğutma Sıvısının Önemi

Yüksek hız çeliği (HSS) testere bıçakları yaklaşık 650 C°’nin üzerindeki sıcaklıklarda yumuşamaya başlar. Bu testerelerle çalışırken kullanılan kesme sıvılarının soğutma etkisi, makinelerin kuru kesmeye göre daha yüksek hıza ulaşmasını sağlar.  

Kesme sıvılarının “suda çözünebilen yağ” türünün yüksek özgül ısısı ve metal ıslatma özelliği, mineral yağlara göre daha iyi soğutucu işlevi görmesini sağlar. 

Kesme Sıvısının Soğutma İşlevi Nedir?

Metallerin kesim sırasında boyut ve şekillerinin gayet düzgün olması, talaşlı imalat sayesinde mümkün olur. Talaşlı imalat, bir takım yardımıyla iş parçasından malzeme kesilmesi, şekillendirilmesi ya da çıkarılması demektir. 

Talaşlı imalat sırasında kesim bölgesinde ısı yükselmeye başlar. Makinanın kesici takımlarının yüzeyi ile kesim sonrası oluşan talaşlar arasındaki sürtünme, ısı yükselmesinin nedenidir. Talaşlı imalat işlemleri devam ettiği sürece kesim bölgesinin çevresindeki ısı da artar ve bu durum hem kesilecek metali hem de makinedeki aksamları etkiler. İşleme ısısının artması, kesici takımların, testere bıçaklarının aşınmasına ve hatta kopmasına sebep olur. Ayrıca iş parçasının yüzeyi de yanar ve yüzey kalitesi düşer. Bu istenmeyen durumların oluşmaması için kesim sıcaklığının belirli tolerans dahilinde kontrol altında tutulması gerekliliği oluşur. İşte bu nedenle, kesim sıcaklığını kontrol etmek için soğutma işlevi gören kesme sıvılarının kullanılması kritik bir öneme sahiptir. 

Kesme Sıvılarının Temel İşlevleri

Kesme sıvılarının yağlama, soğutma ve talaş tahliyesi işlevleri vardır. Yağlama işlevi, oluşan talaşın kesici yüzeye kaynamasını önler. Yağlayıcı sıvı, temas ettiği yüzey ile takım yüzeyi arasındaki sürtünmeyi azaltır. Bu sayede yüzeyler hareket ettikçe oluşan ısı da azalmış olur.  

Kesme sıvısının soğutma işlevi, termal genleşmeye, iş parçasının ve kesilen yüzeyin bozulmasına neden olacak ısının dağılmasını sağlar. Bu sayede sabit kesme sıcaklığı ve boyutsal doğruluk korunur.

Kesme sıvılarının üçüncü işlevi ise talaş tahliyesidir. Kesintisiz metal kesme işlemlerinde talaş kaldırma hayati önem taşır. Kesme sıvıları sayesinde biriken metal talaşları, kesim bölgesinden uzaklaştırılarak olası hasar engellenmiş olur. 

Kesme Sıvılarının İşletmelere Faydaları

Kesme sıvılarının talaş arayüzüne uygulanması ile daha yüksek kesme hızına, daha yüksek ilerleme hızına, işlem süresinin kısalmasına, daha fazla kesme derinliğine, azaltılmış yüzey pürüzlülüğüne ve azaltılmış güç tüketimine olanak sağlanır. 

Kesme sıvıları, işleme verimliliği, ürün kalitesini artıran işlevleri ve talaş tahliyesi gibi avantajlar sunarak metal kesme işlemlerinin optimize edilmesinde işletmelere büyük avantajlar sağlar. Metal üreticileri, işletmelerine en uygun kesme sıvısı tipini seçerek ve proseslerine en uygun yöntemle uygulayarak daha iyi takım ömrü ve gelişmiş yüzey kalitesi sağlar. Bunun sonucunda maliyetlerde düşüş sağlanır. Kesme sıvılarını metal işleme proseslerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemek gerekir. İşletmeler, bu sayede endüstride yüksek kaliteli ürünler üretilebilir ve metal piyasasında rekabeti sürdürmenin avantajlarını yaşayabilirler. 

Werte Kesim Teknolojileri olarak her kesimde en iyiyi hedefliyoruz. Mükemmel ürünlerimiz harika satış sonrası desteğimizle her kesimin kusursuz olması için çalışıyoruz.