Dairesel testereler farklı materyallerle hassas ve temiz kesimler yapmayı sağlayan makinelerdir. Daire testere ile kesim işlemi, kısaca şöyle özetlenebilir:

Testere bıçağını uygun açıda ve derinlikte ayarlayıp malzemeyi hizalamak ve önceden çizilmiş ölçüm çizgisi üzerinde bıçağı yumuşak bir şekilde yönlendirmek.,

Kesme işlemine başlamadan önce işlenecek malzeme ve tasarımın özelliklerini tanımak ve güvenlik önlemi olarak uygun eldiven ve gözlük takmak önemlidir. Uzun bir süre kesim yapılacaksa kulaklık da gerekebilir. Kesim sırasında çıkacak tozlardan ve çapaklardan korunmak için toz maskesi kullanılmalıdır. Hareket eden bıçağa takılmasını önlemek için vücuda oturan giysiler giyilmelidir.

1- Kesilecek malzeme ölçülür ve işaretlenir

Kesilecek yerin önceden işaretlenmesi ve çizilmesi, çalışırken bıçağın yönlendirilmesine yardımcı olur. Daire testereler çoğunlukla kısa ve düz kesimler için kullanılır.

2- Malzeme testere tezgahına yerleştirilir

Malzeme testere tezgahına düzgün ve dengeli bir şekilde yerleştirilmeli, altında herhangi bir engel olmadığı kontrol edilmelidir. Böylece bıçak malzemenin içinden geçerken çalışma yüzeyine zarar verilmemiş olunur. Kesim işlemi için sağlam bir çalışma yüzeyi olması önemlidir.

3- Bıçak, istenen çalışma derinliğine ayarlanır

Bıçak derinliğini doğru ayarlamak, daha temiz kesimler yapılmasını sağlar ve sürtünmeyi azaltır. Bu sayede hem bıçağın dişlerinin aşınması engellenmiş olur hem de malzemenin pürüzsüz kesilmesi sağlanır.

4- Eğimli kesimler için testere bıçak açısı ayarlanır

Testere bıçak açısı döner ölçek sayesinde ayarlanır. Açı ayarlandıktan sonra ölçek kilitlenmelidir. Aksi taktirde kesim sırasında bıçağın dengesi bozulabilir. Bıçağın açısını değiştirerek farklı şekillerde doğru konturlar yakalamak mümkündür.

Daire Testere Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar

Daire testereyi kullanacak kişinin tecrübeli olması gerekir. Kesilen malzeme el ile hareket ettirilirken eller testereden yeterince uzak tutulmalıdır. Kesilen malzeme kopma aşamasına geldiğinde savrulup fırlamasına engel olunmalıdır. Kesim işleminde oluşan çapakların sıçramaması için perdeleme yapılmalıdır.

Normalden daha hızlı kesim yapmak, dairesel testerenin dişlerine zarar verir ve hatta dişlerin kırılmasına bile neden olabilir. Eksik dişli testere ile çalışmak kesilmekte olan parçanın savrulması riskini doğurur. Kırık diş varsa testere bıçağı mutlaka değiştirilmelidir. Kesim sırasında etrafta kâğıt, üstübü gibi tutuşacak malzemeler olmamalıdır.

Werte Kesim Teknolojileri olarak her kesimde en iyiyi hedefliyoruz. Mükemmel ürünlerimiz harika satış sonrası desteğimizle her kesimin kusursuz olması için çalışıyoruz.