Şerit Testerenin Tezgaha Takılması ve Alıştırma Talimatları

Şerit testereler yapı itibariyle gövdesi yay çeliği ve uç kısmı ise 67-68 HRc sertliğinde M42 (1.3247) veya 70 HRc sertliğinde M51 yüksek hız çeliğinden (Bimetal yapıdan) oluşmaktadır, Böylesine sert kesici bir uçta alıştırma (training- gerginlik alma) işlemi yapılmadığı takdirde şeritte kısa bir zaman zarfı içinde körelme-sıvama görülmekte ve toplam kesim miktarları düşmekte ayrıca istenilen yüzey kaliteleri veya ölçü toleranslarında sorunlar yaşanabilmektedir.

  1. Şerit testere tezgahına yeni bir şerit takılma aşamasında yapılması gereken ilk işlem kasnak kapaklarını açmadan önce Emergency (acil durum) butonunu aktif etmek ya da tezgâh elektriğini prizden tamamen kesmektir.
  2. Şerit testerenin kasnak temas noktaları, ilerleme yolu ve karbür tutucu yataklar basınçlı hava ile tamamen temizlenmelidir.
  3. Şerit testere kasnak yüzeylerine daima üzerindeki mevcut fitille beraber takılmalı ve bu işlemlerde eldiven kullanılmalıdır. (Şerit testerenin üzerindeki fitille beraber takılmasının amacı sert şerit uçlarının makine gövdesine veya insan eline zarar vermesini engellemek ayrıca uç kısımlarda meydana gelebilecek kırılmaları ortadan kaldırmaktır.)
  4. Şerit testere kasnaklara oturtulurken şerit testerenin sırt kısmı kasnak faturalarına oturtulmalı ve bununla beraber şerit testere arka uç kısmı her iki taraftaki karbür tutucu yataklarda yer alan sırt rulmanlarına aynı oranda tam olarak basmalıdır. (Özellikle sırt rulmanlarında herhangi bir kanal oluşumu veya hata mevcutsa lütfen yenileyiniz.)
  5. Şerit testere kasnak ve karbür tutucu yataklara doğru bir şekilde yerleştirildikten sonra hidromekanik gergi kolu veya hidrolik şerit gergisinden şerit testere boşluğu alınmalıdır. Robert Röntgen şerit testereleri 250-300 N / mm² gerginlik kuvveti ile ayarlanmıştır. Doğru gerginlik, bıçağın kesme doğruluğunu önemli ölçüde etkilemekte olup testere makinelerinde bıçakların manuel olarak gerdirilmesi durumunda, makine üreticilerinin önerdiği gergi aralıkları kontrol edilmeli ve gerektiğinde düzeltilmelidir. (Lütfen DİPNOT 1 kısmına bakınız.)
  6. Gerekli gergi işlemi yapıldıktan sonra şerit alıştırma işleminde yapılması gereken ilk adım testerenin parçaya temas etmeden soğutma suyu tamamen açık (testere yüzeyine temas edecek şekilde) şerit hızı en yüksek seviyede en az 5-7 dk. boşta çalıştırılmasıdır.
  7. İlk boşta çalıştırma işleminden sonra şerit testerenin sırt kısmı ile kasnak faturası arasındaki mesafe kontrol edilmelidir, bu noktada kasnak açıları sağlıklı bir tezgâhta yaklaşık 1-1.5 mm boşluk olmalıdır aksi durumda şerit testere sırt kısımlarında çatlamalar meydana gelecek ve kırılmalar, kopmalar yaşanacaktır. (Kasnak faturası ile şerit testere arasındaki boşluk belirtilen ölçü aralığı dışındaysa lütfen kasnak açılarını kontrol ediniz.)
  8. Sonrasında şerit dönüş hızını kesilecek malzeme grubuna göre ortalama %60 oranında düşürüp (Her bir malzeme grubunun ilerleme ve testere dönüş oranları farklıdır, bu konuda malzeme bazlı olarak bizden destek alabilirsiniz) malzeme üzerinden görece talaş kaldıracak şekilde testereyi malzemeye temas ettirmek ve bu şekilde 2-3 dk. kadar ilerleme vermeden malzeme yüzeyinde tıraşlama yapması gerekmektedir.
  9. Bir sonraki adım olarak ilerleme miktarı malzeme grubuna göre yine yaklaşık %50 oranında düşürülüp (Burada hız-ilerleme dengesi doğru bir şekilde sağlanmalıdır, Ses ve vibrasyon burada en önemli 2 faktör olup şerit testereden yüksek mekanik bir ses geliyorsa şerit hızı potansiyometreden mevcut ses kesilene kadar kademe kademe kısılmalıdır.) ve toplamda 0.060-0.070 m2 bir yüzey alan kesilmelidir. (Örneğin 300-350 mm’lik dolu silindirik bir malzemenin tek seferde kesilmesi alıştırma işlemi için yeterlidir)
  10. Son olarak şerit gerginliğinde bir düşme varsa ek bir aparat kullanmadan gerekli gerginliğe tamamlanmalı ve malzeme özelliklerine ve yapısına uygun normal ilerleme miktarı ve şerit dönüş hızı parametrelerine geçiş yapılmalıdır. (Lütfen DİPNOT 2 kısmına bakınız.)

DİPNOT 1: Hidromekanik şerit gergi sistemine sahip tezgahlarda şerit alıştırma işlemi yapılırken şerit gergisi kademeli olarak sıkılmalı (2 veya 3 kesim boyunca) ve ekstra bir parça veya aparatla şerit gergi koluna basınç uygulanmamalıdır. Örnek vermek gerekirse makine üzerinde şerit gergi kolunun yanında yer alan 150-200 bar değeri (Bu değer şerit tezgâh üreticisi tarafından belirtilir.) yeni bir şerit takıldığında direkt olarak 200 bar uygulanmamalı kademeli olarak sıkma işlemi yapılmalıdır. (Hidrolik şerit gergi sistemine sahip sistemlerde basınç kaybı olmayacağından bu işlem yapılmaz)

DİPNOT 2: Şerit testere kullanılmadığı veya mesai saati bitiminde gerginlik oranı şerit testerenin kasnaktan atılmayacağı kadar düşürülmeli ve mesai başlangıcında şerit gergisi mutlaka yeniden sıkılmalıdır. Hidrolik şerit gergi sistemine sahip sistemlerde bu olay bir buton veya gergi mekanizması üzerinden yer alan bir kol yardımıyla kolaylıkla yapılabilir. Buradaki amaç şerit testerede talaş kaldırma sonucu ortaya çıkacak stres gerilmelerinden dolayı gerginlik altında oluşabilecek çatlama ve hataların önüne geçmektir.

Bu işlemler testere dayanımı, yüzey kalitesi ve doğrusal sağlıklı kesimler için KESİNLİKLE GEREKLİ bir işlemdir.