Şerit testere bıçaklarında kesme dişleri aşınabilir, kırılabilir, çatlayabilir. Şerit testere bıçağında yaşanacak bu beklenmedik sorununun üç temel nedeni olabilir.

  • İnsan kaynaklı hata
  • Makine kaynaklı hata
  • Kesilen malzeme ve seçilen bıçağın uyumsuz olması

Kullanıcının arızaların olası nedenlerini bilmesi, etkili önlemler alabilmesi için oldukça önemlidir.

Testere Bıçağının Erken Aşınması Normal Değildir

Şerit testere dişlerinin kullanım nedeniyle zamanla aşınması, çatlaması doğaldır. Çünkü her malzemede olduğu gibi testere bıçağının da bir kullanım ömrü vardır. Fakat bu normal aşınma ile zamanından önce gelen şiddetli aşınma arasındaki ayrımı fark etmek gerekir. Doğal olmayan hızlı aşınmaya sebep olan pek çok faktör vardır.
Kesme hızı, kesme performansı ve ilerleme hızı gibi parametreleri seçerken malzemenin boyutu, yüzey yapısı göz önüne alınmalıdır. Özellikle zımparalanmış, aşırı sert malzemeleri keserken yanlış yapılacak parametre ayarları bıçağın kullanım ömrüne zarar verir.

Malzemeyi hatalı yerleştirme sırasında olabilecek aşırı gerilim de bıçakta mikro çatlamalar ve kırılmalara neden olabilir. Bıçağın erken aşınmasını önlemek için gerekli soğutma sıvıları mutlaka kullanılmalıdır.
Ayrıca, testere bandından çıkacak çapakları ve atıkları temizlemeye yarayan fırçanın zamanında değiştirilmemesi veya ayarının doğru yapılmaması da bıçağın kullanım ömrünü azaltır.

Testere Dişlerinin Çatlamasını ve Kırılmasını Önleyin

Diş kırılması, testerenin doğal kullanım ömrünün bir sonucu değildir. Genellikle dişlere aşırı yüklenildiğinde bu sonuç ortaya çıkar. Yüksek ilerleme hızındayken aşırı düşük kesme hızı, bıçağın diş adımlarının (Hatve) yanlış seçimi gibi nedenler diş kırılmasına sebep olabilir.

Kesilecek malzemeyi olabildiğince iyi sabitlemeye dikkat edilmelidir. Kesme işlemi sırasında malzemenin hareket etmesi de dişlerin çatlamasına ve kırılmasına sebep olabilir. Özellikle katmanlı veya demet halindeki malzemeler kesilirken buna çok dikkat etmek gerekir. Çok yumuşak malzemeleri keserken soğutma sıvısı içindeki yağ oranının yüksek olmasına dikkat edilmelidir.

Kılavuzların çok sıkı olması, gerginliğin çok yüksek olması, besleme hızının çok ağır olması, soğutma sıvısının akışının çok düşük olması, soğutma sıvısı karışımının uygun olmaması, kılavuz kollarının yanlış hizalanması, besleme basıncının çok yüksek olması, tekerleklerin hasarlı ya da kirli olmaları, hızın çok yüksek olması, makinenin çalışma süresinin çok uzun olması, tekerlek yataklarının bozuk olması gibi hususlara da ayrıca dikkat edilmelidir.

Werte Kesim Teknolojileri olarak her kesimde en iyiyi hedefliyoruz. Mükemmel ürünlerimiz harika satış sonrası desteğimizle her kesimin kusursuz olması için çalışıyoruz.