Metal işleme endüstrisinde kesme sıvısı kullanımı daha yüksek kesme hızını, daha yüksek ilerleme hızını, daha derin kesebilme imkânını, daha uzun takım ömrünü, daha pürüzsüz yüzey elde etmeyi, daha fazla boyutsal doğruluğu ve daha az güç kullanımını mümkün kılar.

Metal İşlemede Kesme Sıvısının İşlevi

Talaşlı kesim yapılırken harcanan enerjinin neredeyse tamamı ısıya dönüşür. Çapak oluşturmak için metalin deformasyonu sırasında ve kesici takım boyunca kayan çapakların sürtünmesi sonucunda ısı üretilir. Kesme sıvılarının birinci işlevi takımı, iş parçasını ve oluşan çapakları soğutmak; temas noktalarındaki sürtünmeyi azaltmak ve kesici uçlar üzerinde çapak birikmesine neden olan kenarlardaki yapışmayı önlemek ve azaltmaktır. Kesme sıvıları ayrıca pas ve korozyonun önlenmesine ve çapakların temizlenmesine de yardımcı olur.

Kesme Sıvısının Kullanım Alanları Nelerdir?

Kesme sıvısının iki kullanım alanı vardır. Birincisi soğutma, ikincisi ise yağlamadır.

Soğutma:

Metal kesme sırasında oluşan ısının uzaklaştırılması gerekir. Oluşan çapaklar, bu ısının hem kesme aletinden hem de iş parçasından uzaklaşmasına yardımcı olur. Soğutma işlevi gören sıvı, çapaklardan ve iş parçasından ısıyı alır. Bu noktada etkili olabilmesi için sıvının ısıyı çok hızlı bir şekilde aktarabilmesi gerekir. Soğutma sıvısı ısıyı emer ve uzaklaşmasını sağlar.

Yağlama:

Bir metal kesme işleminde oluşan ısının yaklaşık üçte ikisi iş parçasındaki atomların kesilmeye karşı direnç göstermesinden kaynaklanır. Kalan üçte birlik ısı ise oluşan çapakların kesici takım yüzeyindeki oluşturduğu sürtünmeden kaynaklanır. İyi yağlama kalitesinde bir kesme sıvısı, takım yüzeyinde kayan çapakların sürtünmesini azaltabilir. Yağlama sayesinde kesme açısı değişir, böylece kesme yolu azalır ve daha ince bir çapak üretilmiş olur. İyi yağlama aynı zamanda daha az moleküler bozulma ve bunun sonucunda da daha az iç sürtünme ve daha az ısı oluşumu demektir.

Delme Presinde Kesme Sıvısının Kullanımı

Delme işlemi sırasında soğutma sıvısı, aletin iş parçasına temas ettiği yere yönlendirilmelidir. Kesici kenara mümkün olduğunca sıvının ulaşması için sıvının taşması gerekir. Operatör, oluşan çapakların çıkması için zaman zaman delme aletini geri çekmelidir. En verimli yöntem, entegre yağ delikleri olan aletlerin kullanılmasıdır. Bu aletlerde soğutma sıvısını takımın içinden ve doğrudan kesici kenarlara besleyen mekanizma bulunur ve talaşların delikten çıkmasını da sağlar.

Frezeleme İşlemlerinde Kesme Sıvısının Kullanımı

Frezeleme, kendi ekseni etrafında dönen bir kesici aleti iş parçası içerisinde ilerleterek talaş kaldırma işlemidir. Frezeleme işlemlerinde mümkün olduğunca iki nozul (sıvı püskürtmeye yarayan başlık) kullanılmalıdır. Bir nozul kesicinin önünde, diğeri ise arkada olmalıdır. Bu iki nozul hem kesici takımı hem de iş parçasını soğutmayı sağlar; aynı zamanda çıkan talaşlar da yıkanmış olur.

Tornalama İşlemlerinde Kesme Sıvısının Kullanımı

Tornalama işlemi, kendi ekseni etrafında dönen metal bir iş parçası üzerinde doğrusal hareket eden bir kesici takım ile talaş kaldırma işlemine verilen addır. Tornalama işleminde soğutma sıvısı talaşın üretildiği bölgeye sağlanmalıdır. Torna ve tesviye (yüzey düzeltme) işlemleri için püskürtücü nozul, soğutma sıvısını doğrudan kesici takımın üzerine beslemelidir. Ağır kesimler için biri takımın üstünde, diğeri altında olmak üzere iki nozul kullanılması tavsiye edilir.

Taşlama İşlemlerinde Kesme Sıvısının Kullanımı

Taşlama işlemi, belirli şekillerdeki zımpara taşı adı verilen aşındırıcı takımlarla talaş kaldırma işlemidir. Bu işlem sırasında çok fazla ısı üretilir, bu nedenle soğutucu sıvı kullanılması gerekir. Taşlama yaparken “taşkın soğutucu” sistemi kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca iki nozuldan püskürtme yapılmalı ve nozul’lar iş parçasına yakın tutulmalıdır. Tüm taşlama yüzeyinin sıvıyla kaplı olmalıdır.

Werte Kesim Teknolojileri olarak her kesimde en iyiyi hedefliyoruz. Mükemmel ürünlerimiz harika satış sonrası desteğimizle her kesimin kusursuz olması için çalışıyoruz.